Advertisement

Traumatische knieproblemen

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

Jan is 15 jaar en voetballen is zijn lust en zijn leven. Hij zit aan de tv gekluisterd tijdens Studio Sport en als het maar even kan, rent hij zelf achter de bal aan. Tijdens een wedstrijd gebeurt het: Jan verdraait zijn knie, die meteen flink dik wordt en ongelofelijk veel pijn doet. De trainer van Jan is zo verstandig hem niet meteen naar de Spoedeisende Hulp te brengen, maar eerst met hem langs de huisarts te gaan. Hij dringt er wel op aan dat er een foto gemaakt wordt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations