Advertisement

TIA

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

De buurvrouw van mevrouw Roelens belt op. Zij vertelt dat mevrouw Roelens gisteren plotseling minder goed kon zien. Ook haar mondhoek hing scheef. De klachten waren na een paar uur weer verdwenen. Zelf is mevrouw Roelens er niet zo ongerust over, maar de buurvrouw die opbelt des te meer. ‘Wijst dit niet op een beroerte?’

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations