Advertisement

Subfertiliteit

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

Mevrouw Aukes, 31 jaar, komt aan de balie voor een verwijskaart voor de gynaecoloog, omdat zij maar niet zwanger wordt. U stelt haar voor om een afspraak op het spreekuur van de huisarts te maken. Mevrouw Aukes sputtert tegen. Zij vindt dat het allemaal erg lang duurt, dat ze uiteindelijk toch naar de gynaecoloog moet en dat een bezoek aan de huisarts alleen maar uitstel betekent.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations