Advertisement

Stoppen met roken

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

Meneer Klaassen (63 jaar) heeft COPD. De huisarts heeft hem geadviseerd te stoppen met roken. Meneer Klaassen had tijdens het consult met de dokter afgesproken dat hij daar eens over zou nadenken. Hij belt nu naar de praktijk: ‘Ik wil stoppen met roken, maar dat lukt me niet in mijn eentje. De dokter heeft gezegd dat er bij jullie iemand is die me kan begeleiden. Wanneer kan ik bij haar terecht?’

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations