Advertisement

Reumatoïde artritis

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

Brigitte van Dijk, 22 jaar, is plotseling met een flinke longontsteking in het ziekenhuis opgenomen. Een paar jaar geleden was zij enige tijd onder controle van de reumatoloog in verband met klachten over haar gewrichten, maar het leek destijds allemaal mee te vallen. Tijdens de opname blijkt dat zij toch reuma heeft.

Haar ouders zijn overstuur en willen graag vandaag langskomen voor een gesprek. Zij hebben behoefte aan meer informatie over reumatoïde artritis.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations