Advertisement

Psoriasis

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld
Chapter

Mevrouw Van Wijk komt naar de praktijk voor een herhaling van haar tetanusvaccinatie; een maand geleden is zij door een hond gebeten. In de behandelkamer vertelt zij dat zij sinds een paar maanden zulke rare plekken op haar ellebogen heeft. Ze durft er niet zo goed mee naar de dokter.Wat kan zij er het best aan doen? Op haar ellebogen ziet u rode plekken, ongeveer zo groot als een munt van 2 euro. U weet niet goed wat het is en stelt haar voor een afspraak op het spreekuur te maken. Bij het weggaan komt ze nog even zeggen dat de huisarts heeft verteld dat het psoriasis is. Weet u daar misschien wat meer over te vertellen?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations