Advertisement

Overgang

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

Mevrouw De Wis, 49 jaar, vraagt een herhalingsrecept voor hormonen die ze gebruikt tegen opvliegers. Ze vertelt erbij dat ze zo goed helpen, ze heeft nu nooit meer last van opvliegers. U ziet dat zij deze medicijnen nu een half jaar gebruikt. U legt haar uit dat zij volgens het beleid in de praktijk een afspraak moet maken bij de huisarts om te laten bekijken of ze de behandeling wel of niet moet voortzetten.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations