Advertisement

Otitis media acuta bij kinderen

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

Meneer Beekstra staat met zijn zoontje Joep van 4 jaar aan de balie. Ze hebben vannacht geen oog dichtgedaan. Joep werd regelmatig huilend wakker. Daarbij greep hij naar zijn rechteroor, dus vermoedelijk heeft hij oorpijn. Met een tabletje paracetamol heeft hij even geslapen. Maar hoeveel paracetamol mag je een kind van 4 jaar geven? Joep is snotterig en voelde vanmorgen ook warm aan. Meneer Beekstra wil met zijn zoontje niet nóg zo’n nacht doormaken. Dat zoiets ook altijd ’s nachts moet gebeuren! U geeft in ieder geval uitleg over de veilige dosering paracetamol.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations