Advertisement

Niet-traumatische knieproblemen bij kinderen en adolescenten

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

De ouders van Janúsz zijn ongerust. Hij is nu 6 jaar. Hij is wat onhandig met lopen en valt vaak. Zijn vader heeft eens goed naar zijn manier van staan en bewegen gekeken en hij denkt dat de jongen struikelt over zijn eigen benen omdat hij X-benen heeft. Moet Janúsz nader onderzocht worden?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations