Advertisement

Maagklachten

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

Mevrouw Van Rijssel brengt een doosje langs voor een herhalingsrecept ranitidine. ‘Het is voor mijn man, hij heeft weer veel last van zijn maag de laatste twee weken.’ In het praktijkoverleg is toevallig juist afgesproken patiënten die om een herhalingsrecept cimetidine, ranitidine of omeprazol vragen, te verzoeken een afspraak op het spreekuur te maken. ‘Er zijn de laatste tijd ontwikkelingen in de behandeling van steeds opnieuw optredende maagklachten.’

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations