Advertisement

Lagerugpijn

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

Mevrouw Verbrugge is aan de telefoon en vraagt of de dokter een machtiging voor de fysiotherapeut kan geven voor haar man. ‘Hij is weer door zijn rug gegaan, hij kan niet meer op of neer.’ U gaat voor uzelf even de alarmsymptomen na. Meneer Verbrugge is wel ouder dan 50 jaar, maar hij heeft al vaker last van zijn rug gehad. Hij is niet bekend met een ernstige ziekte. ‘Straalt de pijn uit in één van de benen? Nee?’ U vertelt dat het beleid bij plotseling optredende lagerugpijn is veranderd. ‘Fysiotherapie is dikwijls niet nodig, maar ik zal de dokter vragen even contact met u op te nemen.’

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations