Advertisement

Kinderen met koorts

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

Op vrijdagmiddag belt mevrouw El Kharchy voor haar dochter Zineb (bijna 2 jaar) die al drie dagen koorts heeft (de temperatuur is nu 39,1 graden Celsius). Zineb is even ziek als twee dagen geleden. Behalve de koorts zijn er geen andere opvallende symptomen. Zij heeft Zineb af en toe een paracetamol zetpil gegeven, maar de koorts zakt niet en Zineb wordt niet beter. Mevrouw El Kharchy wil graag dat de huisarts vandaag komt kijken, want ze is erg ongerust.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations