Advertisement

Jicht

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

Meneer Schipper, 45 jaar, heeft hevige pijn in zijn rechter grote teen. Het doet zo’n pijn dat hij er niet op kan staan. Ook als hij zijn voet niet beweegt, doet het enorm veel pijn. Meneer Schipper is bij de huisarts bekend als iemand die veel alcohol gebruikt. Bij navraag zegt hij de avond ervoor wel een paar flesjes bier gedronken te hebben, toen hij naar het voetbal op de televisie keek.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations