Advertisement

Epicondylitis

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

Meneer Van der Weijden komt naar de praktijk vanwege pijn in zijn arm. Hij kan de stuurknop van zijn nieuwe vorkheftruck steeds minder goed bedienen, zoveel last heeft hij. Hij is met zijn werk gestopt toen hij tijdens de koffiepauze zijn kopje niet meer goed kon oppakken. Zou het een tenniselleboog kunnen zijn? Kan de dokter daar iets aan doen?

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations