Advertisement

Duizeligheid

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

Tijdens het winkelen is mevrouw Yavuz, 51 jaar, van de roltrap gevallen. Ze heeft lelijke schaafwonden opgelopen. U vangt haar op in de behandelkamer. Tijdens de wondverzorging vertelt mevrouw Yavuz dat ze met de roltrap naar boven ging, omdat ze op de babyafdeling iets leuks voor haar kleinkind wilde kopen. Toen ze omhoog keek om te bepalen of ze er al was, kreeg ze een aanval van duizeligheid. De wereld tolde in de rondte. Gelukkig hebben een paar schooljongens haar val kunnen breken. Hoe kan zo’n duizeligheid opeens ontstaan?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations