Advertisement

Diagnostiek van mammacarcinoom

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

Mevrouw Ter Avest, 54 jaar, belt u op. Zij is ongerust omdat zij een knobbeltje in de borst heeft gevoeld. Een jaar geleden is ze nog onderzocht bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. De uitslag van het onderzoek was toen goed. Wel heeft haar moeder op oudere leeftijd borstkanker gekregen. Zou het toch kunnen dat er wat is...?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations