Advertisement

Depressieve stoornis (depressie)

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

Mevrouw Dessing, 35 jaar, maakt de laatste tijd vaak afspraken bij de huisarts. Ze is somber, klagerig en moe. Ze is ook snel ongerust over haar kinderen, een dochtertje van 6 en een zoontje van 9 jaar oud. Ze ziet overal de negatieve kant van. Ook is ze snel bang, denkt altijd meteen het ergste. Als u haar aan de lijn heeft, vraagt ze soms om slaaptabletten. Die heeft ze een paar jaar terug ook eens gehad toen haar moeder overleed. Nadat u de telefoon heeft neergelegd, zegt u tegen uw collega: ‘Mevrouw Dessing heeft niet veel plezier in haar leven!’

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations