Advertisement

Constitutioneel eczeem

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld
Chapter

Mevrouw Dijkema belt. Zij wil een afspraak maken voor Jantien, haar dochtertje van ruim 1 jaar. Jantien heeft constitutioneel eczeem. Mevrouw Dijkema is geïrriteerd. ‘Ik krijg steeds maar een zalfje, maar ik wil nu wel eens uitgezocht hebben waardoor het komt en wat nou het juiste medicijn is’, zegt ze. U maakt voor haar en Jantien een afspraak bij de huisarts.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations