Advertisement

Cervixuitstrijken

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

‘Sinds kort maak ik uitstrijkjes van de baarmoederhals!’ Enthousiast schiet Rita van den Broek, assistente in de praktijk van huisarts De Boer, Ingrid Berger aan. Ingrid is ook praktijkassistente. Zij kennen elkaar van de opleiding. ‘In het begin is het even wennen, maar de reacties van de meeste vrouwen zijn erg leuk; zij vinden het plezierig dat ze nu ook bij de praktijkassistente terecht kunnen voor het maken van een uitstrijkje. Hebben jullie ook al plannen?’

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations