Advertisement

Atriumfibrilleren

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

Meneer De Groot belt op. U kent hem als een vitale 80-jarige. Nu lijkt er toch iets aan de hand te zijn: ‘Ik werd vanochtend bij het opstaan plotseling duizelig. Mijn hart klopt snel en heel erg onregelmatig en ik ben te moe om me aan te kleden. Wat moet ik doen?’

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations