Advertisement

Hechtingsstoornissen

  • Trix van Lieshout

Samenvatting

Gehechtheid is de selectieve en duurzame affectieve band tussen het jonge kind en de primaire verzorger aan wie het kind troost ontleent in tijden van angst en spanning. Het kind zoekt dan nabijheid, contact en ondersteuning bij deze hechtingsfiguren. Het belang van gehechtheid als fundament van ieders leven wordt steeds duidelijker. Zo is er duidelijk een verband tussen gehechtheid en jeugdcriminaliteit, agressie en zinloos geweld (Lyons-Ruth & Melnick, 2004). Daarnaast is er een verband tussen veilig gehechte kinderen en stemming, flexibiliteit en positieve gevoelens. Deze kinderen zijn minder agressief, minder snel gefrustreerd, ze hebben meer vrienden, worden meer geaccepteerd, zijn zelfstandiger en hebben een positiever zelfbeeld (Thoomes-Vreugdenhil, 2006). Het vermogen zich te hechten vormt namelijk de basis voor het aangaan van relaties. Veilig gehechte kinderen hebben een grotere kans zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen die flexibel en volhardend zijn bij het oplossen van hun problemen (Riksen-Walraven, 2002).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2009

Authors and Affiliations

  • Trix van Lieshout

There are no affiliations available

Personalised recommendations