Advertisement

Depressieve gevoelens

  • Trix van Lieshout

Samenvatting

Bij een depressie is het functioneren in affectief, motivationeel en lichamelijk opzicht terneergedrukt en geremd. De stemming is somber, mat en afgevlakt, er is onvermogen om te genieten en een vermindering van interesse en motivatie. Meestal zien we met het toenemen van de jaren meer cognitieve symptomen zoals minderwaardigheidsgevoelens, ontbreken van toekomstperspectief, schuldgevoelens, besluiteloosheid en gedachten aan de dood (De Haan & De Wit, 2000). Jongeren met deze stemmingsstoornis hebben vaak weinig vrienden, voelen zich waardeloos en de schoolprestaties gaan achteruit. Ze hebben de greep verloren en kampen met irreële schuldgevoelens. Er kunnen slaapproblemen optreden, zoals extreem vroeg wakker worden en niet meer in slaap kunnen komen. Vaak zijn er dagschommelingen: na een moeizame start een relatieve opleving tegen de avond. De stoelgang kan traag worden en obstipatie komt vaak voor. In ernstige gevallen kunnen er zelfmoordideeën en zelfs psychotische verschijnselen optreden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2009

Authors and Affiliations

  • Trix van Lieshout

There are no affiliations available

Personalised recommendations