Advertisement

Faalangst

  • Trix van Lieshout
Chapter

Samenvatting

Faalangst is een specifieke, taakgebonden vorm van angst. Het bestaat uit cognitieve, fysieke en gedragsmatige reacties op een situatie waarin een prestatie geleverd moet worden en men zich beoordeeld voelt. Het is een conflict tussen denken, voelen en doen. Op zich is ieder mens bang om te falen. Dat is ook helemaal niet erg en vormt zelfs een motiverende factor. Vandaar dat faalangst ook een belangrijke factor is bij de prestatiemotivatie. Door die faalangst gaan mensen juist beter presteren (positieve faalangst). Er zijn ook deskundigen die in plaats van positieve faalangst spreken van een gezonde spanning of stress om jezelf op te laden voor een bijzondere prestatie, zoals toneelspelen. In dat geval activeert de gezonde spanning juist je prestaties. Als echter de spanning je irrationeel bang maakt voor mislukkingen en het je eerder blokkeert dan motiveert, dan noemt men dat negatieve faalangst.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2009

Authors and Affiliations

  • Trix van Lieshout

There are no affiliations available

Personalised recommendations