Advertisement

Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (Oppositional Defiant Disorder, ODD)

  • Trix van Lieshout
Chapter

Samenvatting

De probleemgebieden Oppositional Defiant Disorder (ODD) en Conduct Disorder (CD) in dit en het volgende hoofdstuk vallen onder de bredere categorie van de agressieve, disruptieve gedragsstoornissen (Disruptive Behavior Disorder, DBD) met als kenmerken oppositioneel, agressief en antisociaal gedrag. Ze verschillen van de normale ontwikkeling ‘slechts’ in intensiteit en hoeveelheid problematiek. Vrijwel alle kinderen kennen periodes waarin zij opstandig gedrag vertonen, niet luisteren, liegen, eigenwijs en agressief zijn. Als dit ondanks goede feedback van de ouders niet overgaat, kan er sprake zijn van een gedragsstoornis. Zo’n twintig jaar geleden dacht men dat gedragsstoornissen van voorbijgaande aard waren (Van Manen, 2000), maar nu weet men dat, zeker bij gedragsstoornissen op jonge leeftijd, de kans groot is dat die in de volwassenheid blijven bestaan (Rigter, 2002, 2006). ODD en CD zijn nog niet zo lang bekend als aparte probleemcategorie. Pas sinds de DSM-IV worden ze expliciet onderscheiden, al is de scheiding van ADHD minder scherp dan de DSM suggereert (Buitelaar, 2004).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2009

Authors and Affiliations

  • Trix van Lieshout

There are no affiliations available

Personalised recommendations