34 Persoonlijkheidsstoornissen uit het A-cluster

 • Ad Gerritsen
 • Liesbeth Eurelings-Bontekoe
 • Wim Snellen

Samenvatting

De cluster-A-persoonlijkheidsstoornissen bevinden zich diagnostisch op het kruispunt van de persoonlijkheidsstoornissen, de autismespectrumstoornissen en de psychosen.

Literatuur

 1. Andrea, H. & Verheul, R. (2009). Categoriale classificatie, epidemiologie en co-morbiditeit. In: Eurelings-Bontekoe, E.H.M., Verheul, R. & Snellen, W.M. Handboek persoonlijkheidspathologie; zie hoofdstuk 7. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 2. APA (American Psychiatric Association) (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition (DSM-IV). Washington DC: American Psychiatric Association.Google Scholar
 3. Bateman, A.W. & Fonagy, P. (2000). Effectiveness of psychotherapeutic treatment of personality disorder. Britisch Journal of Psychiatry, 177, 138-143.Google Scholar
 4. Berckelaer-Onnes, I. van (2009). Autismespectrumstoornissen. In: Eurelings-Bontekoe, E.H.M., Verheul R. & Snellen, W.M. Handboek persoonlijkheidspathologie; zie hoofdstuk 29. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 5. Blatt, S.J. & Levy, K.N. (2003). Attachment theory, psychoanalysis, personality development, and psychopathology. Psychoanalytic Inquiry, 23, 104-152.Google Scholar
 6. Blatt, S.J. & Shichman, S. (1983). Two primary configurations of psychopathology. Psychoanalysis and Contemporary Thought, 6, 187-254.Google Scholar
 7. Cullberg, J. (2006). Psychoses. An integrative perspective. London & New York: Routledge.Google Scholar
 8. Eurelings-Bontekoe, E.H.M. & Koelen, J.A. (2007). De Somatisatie-Ernstige Psychopathologie combinatie binnen de theoriegestuurde profielinterpretatie van de NVM: Somatisatie als affectregulator en maat voor sociale (in)competentie. Tijdschrift Klinische Psychologie, 37, 2, 107-122.Google Scholar
 9. Gabbard, G.O. (1994). Psychodynamic psychiatry in clinical practice (2nd ed.). Washington DC: American Psychiatric Press Inc.Google Scholar
 10. Gabbard, G.O. (2005). Psychodynamic psychiatry in clinical practice (4th. ed.). Washington DC: American Psychiatric Press Inc.Google Scholar
 11. Gunderson, J.G. & Singer, M.T. (1975). Defining borderline patients: an overview. American Journal of Psychiatry (1975), 132, 1-10.Google Scholar
 12. Haan, C.G. de & Voorhoeve, J.N. (1994). De klinisch psychotherapeutische setting voor de behandeling van psychose en borderline. In: Schacht, H.H.C. & Uyterlinde, A.J. Ontwikkelingen in de klinische psychotherapie (p. 104-131). Halsteren: Vereniging voor Klinische Psychotherapie.Google Scholar
 13. Heuves, W. (2009). Transference Focused Psychotherapy. In: Eurelings-Bontekoe, E.H.M., Verheul, R. & Snellen, W.M. Handboek persoonlijkheidspathologie; zie hoofdstuk 16. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 14. Hummelen, J.W. (1993a). Groepspsychotherapie met borderline-patiënten. In: Jongerius, P.J. & Eykman, J.C.B. Praktijkboek Groepspsychotherapie (p. 227-238). Amersfoort: Academische Uitgeverij Amersfoort.Google Scholar
 15. Hummelen, J.W. (1993b). Groepspsychotherapie met patiënten met een psychotische persoonlijkheidsstructuur. In: Jongerius, P.J. & Eykman, J.C.B. Praktijkboek Groepspsychotherapie (p. 239-250). Amersfoort: Academische Uitgeverij Amersfoort.Google Scholar
 16. Ingenhoven, T. & Rinne, T. (2009). Medicamenteuze behandeling. In: Eurelings-Bontekoe, E.H.M., Verheul, R. & Snellen, W.M. Handboek persoonlijkheidspathologie; zie hoofdstuk 19. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 17. Johannessen, J.O., Martindale, B. & Cullberg, J. (2008). Evolving psychosis. Different stages, different treatments. London & New York: Routledge.Google Scholar
 18. Kernberg, O.F. & Caligor, E. (2005). A psychoanalytic theory of personality disorders. In: Lenzenweger, M.F. & Clarkin, J.F. (eds.). Major theories of personality disorders. (2nd. ed.) (p. 114-156). New York: Guilford Press.Google Scholar
 19. Kernberg, O.F. (1984). Severe personality disorders, psychotherapeutic strategies. New Haven & London: Yale University Press.Google Scholar
 20. Koelen, J., Luyten, P. & Eurelings-Bontekoe, E.H.M. (2009). Visie op het borderline concept: heden, verleden en toekomst. In: Eurelings-Bontekoe, E.H.M., Verheul, R. & Snellen, W.M. Handboek persoonlijkheidspathologie; zie hoofdstuk 8. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 21. Koelen, J.A. & E.M.H. Eurelings-Bontekoe (2008). Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van de borderline-persoonlijkheidsstoornis? Een vergelijkende analyse en implicaties voor toekomstig onderzoek. Tijdschrift voor Psychotherapie, 34, 5-26.Google Scholar
 22. Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ (2008). Multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen. Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 23. Luyten, P., Corveleyn, J. & Blatt, S.J. (2005). The convergence among psychodynamic and cognitive-behavioral theories of depression: a critical review of empirical research. In: Corveleyn, J., Luyten, P. & Blatt, S.J. The theory and treatment of depression (p. 95-135). Leuven: Leuven University Press/Lawrence Erlbaum Associates.Google Scholar
 24. Meehl, P.E. (1962). Schizotaxia, schizotypy, schizophrenia. American Psychologist, 17, 827-838.Google Scholar
 25. Meehl, P.E. (1990). Toward an integrated theory of schizotaxia, schizotypie and schizophrenia. Journal of Personality Disorders, 4, 1-99.Google Scholar
 26. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Hengeveld, M.W. (1994). De ICD-10 Classificatie van Psychische Stoornissen en Gedragsstoornissen. Klinische beschrijvingen en diagnostische richtlijnen. Lisse: Swets & Zeitlinger B.V.Google Scholar
 27. Rijkeboer, M., Genderen, H. van & Arntz, A. (2009). Schemagerichte therapie. In: Eurelings-Bontekoe, E.H.M., Verheul, R. & Snellen, W.M. Handboek persoonlijkheidspathologie; zie hoofdstuk 17. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 28. Spitzer, R.L., Endicott, J. & Gibbon, M. (1979). Crossing the border into borderline personality and borderline schizophrenia. The development of criteria. Archives of General Psychiatry, 36, 17-24.Google Scholar
 29. Stone, M.H. (1983). Psychotherapy with schizotypical borderline patients. Journal of the American Academy of Psychoanalysis, 11, 87-111.Google Scholar
 30. Stone, M.H. (1987). Systems for defining a borderline case. In: Grotstein, J.S., Solomon, M.F. & Lang, J.A. (eds.). The borderline patient (Vol. 1) (p. 13-35). Hillsdale: The Analytic Press.Google Scholar
 31. Vlaminck, P. & Kramer, L. (2009). Schizofrenie en persoonlijkheidspathologie. In: Eurelings-Bontekoe, E.H.M., Verheul, R. & Snellen, W.M. Handboek persoonlijkheidspathologie; zie hoofdstuk 25. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 32. Vollema, M.G. & Hoijtink, H. (2000). The multidimensionality of self-report schizotypy in a psychiatric population: an analysis using multidimensional Rasch models. Schizophrenia Bulletin, 26, 565-575.Google Scholar
 33. Vollema, M.G. (1996). Schizotypie: een voorbode van een schizofrene ontwikkeling? In: Leerboek Schizofrenie (p. 61-77). Utrecht: De Tijdstroom B.V.Google Scholar
 34. Zanarini, M.C., Gunderson, J.G., & Frankenburg, F.R. (1990). Cognitive features of borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 147, 57-63.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Ad Gerritsen
 • Liesbeth Eurelings-Bontekoe
 • Wim Snellen

There are no affiliations available

Personalised recommendations