Advertisement

Urologie pp 103-110 | Cite as

8 Zwelling van het scrotum

  • M. F. van Driel

Samenvatting

Een 22-jarige man verschijnt op het spreekuur met een sinds enkele weken bestaande zwelling in de linkerlies, die geleidelijk in grootte toeneemt. In het verleden werd vanwege retentio testis geprobeerd een orchidopexie uit te voeren, maar deze ingreep had niet het beoogde resultaat. Verder voelt de man zich moe en niet fit.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • M. F. van Driel
    • 1
  1. 1.Universitair Medisch CentrumGroningen

Personalised recommendations