Advertisement

Urologie pp 77-91 | Cite as

6 Bemoeilijkte mictie

  • J. L. H. R. Bosch

Samenvatting

Een 59-jarige vertegenwoordiger heeft sinds driekwart jaar last met plassen. Het duurt langer voor de plas op gang komt en de straal is ook minder krachtig. Deze klachten zijn in de afgelopen maanden duidelijk toegenomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • J. L. H. R. Bosch
    • 1
  1. 1.Universitair Medisch CentrumUtrecht

Personalised recommendations