Advertisement

Urologie pp 63-75 | Cite as

5 Urine-incontinentie

  • Ph. E. V. van Kerrebroeck

Samenvatting

Een 52-jarige vrouw bezoekt het spreekuur omdat zij ongewild ‘steeds een beetje urine verliest’. De klachten zijn begonnen na de geboorte van haar eerste kind, inmiddels twintig jaar geleden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • Ph. E. V. van Kerrebroeck
    • 1
  1. 1.Maastricht Universitair Medisch CentrumMaastricht

Personalised recommendations