Advertisement

Urologie pp 47-62 | Cite as

4 Pijn in de buik

  • E. R. Boevé
  • J. Zwartendijk

Samenvatting

In dit hoofdstuk komen, aan de hand van een casus, buikklachten met een urologische oorzaak aan de orde.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • E. R. Boevé
    • 1
  • J. Zwartendijk
    • 2
  1. 1.Sint Franciscus GasthuisRotterdam
  2. 2.Leids Universitair Medisch CentrumLeiden

Personalised recommendations