Advertisement

Urologie pp 37-46 | Cite as

3 Pijnlijke mictie

  • B. L. H. Bemelmans

Samenvatting

Een infectie van de lagere urinewegen is de belangrijkste oorzaak van een pijnlijke mictie. Andere aandoeningen, zoals een vernauwing van de plasbuis, stenen of tumoren, leiden minder vaak tot pijn bij de mictie.

Literatuur

  1. NHG-Standaard ‘Urineweginfecties’, 2004.Google Scholar
  2. Hodson EM, Wheeler DM, Vimalchandra D, Smith GH, Craig JC. Interventions for primary vesicoureteric reflux. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jul 18;(3):CD001532. Review.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • B. L. H. Bemelmans
    • 1
  1. 1.VU Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations