Advertisement

Urologie pp 13-36 | Cite as

2 Hematurie

 • P. F. A. Mulders
 • J. A. Witjes
 • C. H. Bangma

Samenvatting

Hematurie is een frequent voorkomend symptoom dat vaak wijst op een belangrijk ziektebeeld. Hematurie kan met het blote oog zichtbaar zijn (macroscopische hematurie), of is alleen te detecteren met behulp van de microscoop of de gevoelige dipstick-methode (microscopische hematurie).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • P. F. A. Mulders
  • 1
 • J. A. Witjes
  • 1
 • C. H. Bangma
  • 2
 1. 1.UMCNijmegen
 2. 2.Erasmus Medisch CentrumRotterdam

Personalised recommendations