Advertisement

Urologie pp 155-159 | Cite as

13 Oud worden

  • E. J. H. Meuleman

Samenvatting

Een 53-jarige buschauffeur komt bij de huisarts met plasklachten. De straal is minder sterk dan vroeger, hij druppelt na en hij moet soms de bus aan de kant zetten om te plassen. Ook moet hij er ’s nachts uit om te plassen.

Literatuur

  1. Wild SH, Byrne CD. The global burden of the metabolic syndrome and its consequences for diabetes and cardiovascular disease. In: The metabolic syndrome. Byrne CD, Wild SH (Eds.). Weinheim: John Wiley & Sons, 2006:3.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • E. J. H. Meuleman
    • 1
  1. 1.VU Medisch CentrumAmsterdam

Personalised recommendations