Advertisement

Urologie pp 121-129 | Cite as

10 Afwijkingen van de penis

  • S. Horenblas

Samenvatting

Een 28-jarige jongeman bezoekt het spreekuur van zijn huisarts omdat hij in toenemende moeite heeft met het terugtrekken van de voorhuid.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • S. Horenblas
    • 1
  1. 1.Het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek ZiekenhuisAmsterdam

Personalised recommendations