Advertisement

Urologie pp 1-11 | Cite as

1 Inleiding anatomie en diagnostiek

  • C. H. Bangma

Samenvatting

Urologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met de werking en afwijkingen van de mannelijke en vrouwelijke urinewegen. Het is ontstaan als een chirurgisch specialisme, waardoor vooral de afvloedstoornissen en stoornissen van het opvangsysteem (nierbekken, ureters, blaas, prostaat, urethra) traditioneel een belangrijke rol spelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • C. H. Bangma
    • 1
  1. 1.Erasmus Medisch CentrumRotterdam

Personalised recommendations