Advertisement

Vegetarische Producten

  • Pauline Vermeer
Vegetarisme wordt onderverdeeld in:
  • Lactovegetariërs (ook kortweg ‘vegetariërs’): mensen die geen producten van gedode dieren eten, dus geen vlees en vis, maar wel melkproducten gebruiken (voorheen werd ook gesproken over lactoovovegetariërs: de vegetariërs die naast melkproducten ook eieren gebruiken).

  • Veganisten: mensen die alle dierlijke producten afwijzen en die dus ook geen melkproducten en geen eieren gebruiken.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. 1.
    P.C. Dagnelie, Informatorium voor Voeding en Diëtetiek XXlll: 7–12 (1999).Google Scholar
  2. 2.
    H. v.d. Berg, Informatorium voor Voeding en Diëtetiek, lld: 8 (2006).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafeu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Pauline Vermeer

There are no affiliations available

Personalised recommendations