Advertisement

Sportvoedingspreparaten

 • Pauline Vermeer

Een goede voeding belooft geen gouden medaille, maar zonder goede voeding zullen optimale sportprestaties uitblijven. Een sporter die zijn prestaties wil verbeteren, is daarom naast training gebaat met adequate voeding. Dit betekent een juiste hoeveelheid en goede verhouding van benodigde voedingsstoffen, afgestemd op de individuele sporter en de vorm van sportbeoefening. Dat geldt zowel voor, tijdens als na de inspanning.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Voedingsraad. Advies inzake sportvoedingspreparaten. Voedingsraad, Den Haag, 1986.Google Scholar
 2. 2.
  Geel A van, Hermans J. Voeding en sport. De Vrieschebosch, Haarlem, 2006. Vierde, gewijzigde druk.Google Scholar
 3. 3.
  Loon L. van en Wagenmakers A. Voedingssupplementen in de sport. Nog weinig bewijs voor een betere prestatie. Voeding Nu 2000;2:9–12.Google Scholar
 4. 4.
  Van Loon LJC, Oosterlaar AM, Hartgens F, Hesselink MKC, Snow RJ, Wagenmaker AJM. Effects of creatine loading and prolonged creatine supplementation on body composition fuel selection, sprint and endurance performance in humans. Clin Sci 2003; 104:153–162.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Koopman R, Pannemans DL, Jeukendrup AE, Gijsen AP, Senden JM, Halliday D, Saris WH, van Loon LJC, Wagenmakers AJM. The combined ingestion of protein and carbohydrate impoves protein balance during ultra endurance exercise. Am J Physiol Endocrinol Metab 2004.Google Scholar
 6. 6.
  Bernadot D. Advanced sports nutrition. Fine tune your food and fl uid intake for optimal training and performance. Champaign, IL: Human Kinetics, 2006.Google Scholar
 7. 7.
  Chen J. Vitamins: effects of exercise on requirements. In: Maughan R, editor. Nutrition in sport. Oxford: Blackwell Science, 2000.Google Scholar
 8. 8.
  Jeukendrup A, Gleeson M. Sport nutrition. An introduction to energy production and performance. Champaign, IL: Human Kinetics, 2004.Google Scholar
 9. 9.
  Katch F., McArdle W. Introduction to nutrition, exercise and health. Baltimore: Wilkins & Wilkins, 1992.Google Scholar
 10. 10.
  Maughan R., Burke L./Ned. vertaling: Hermans J, Rietjens G. Sportvoeding. Maarssen: Elsevier, 2004.Google Scholar
 11. 11.
  Maughan R. et al. Food, nutrition and sports performance II. International Olympic Committee. Consensus on sports nutrition. London: Routledge, 2004.Google Scholar
 12. 12.
  Maughan R, editor. Nutrition in sport. The encyclopaedia of sports medicine. Oxford, UK: Blackwell, 2002.Google Scholar
 13. 13.
  Rosenbloom C, editor. Sports nutrition. A guide for the professional working with active people. Chicago: The American Dietetic Association, 2000.Google Scholar
 14. 14.
  Williams H. Maximale sportprestaties. Ergogene middelen en methoden. Rijswijk: Elmar, 2001.Google Scholar
 15. 15.

Copyright information

© Bohn Stafeu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Pauline Vermeer

There are no affiliations available

Personalised recommendations