Advertisement

Sonde- En Drinkvoeding En Voeding Bij Kauw- En Slikstoornissen

 • Pauline Vermeer

Wanneer voedselpassage door het maagdarmkanaal gestoord is of wanneer een patiënt problemen heeft met kauwen of slikken, kan het nodig zijn voedsel met een aangepaste consistentie te gebruiken. Er wordt in eerste instantie gekozen voor gemalen of vloeibare voeding per os. Wanneer deze wijze van voeden onmogelijk is, zoals bij patiënten met ernstige kans op verslikken als gevolg van een CVA, wordt gekozen voor enterale voeding per sonde of voedingsfi stel. Als het maagdarmkanaal niet beschikbaar is wordt overgegaan op parenterale voeding die met behulp van een infuus via de bloedbaan wordt toegediend. Deze wijze van voeden valt buiten het kader van deze uitgave.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Verheul-Koot MA et al. Nutricia Vademecum deel 2, voeding bij ziekte. Maarssen: Elsevier/ De Tijdstroom, 1999.Google Scholar
 2. 2.
  Tepaske R, Veldhuis H te et al. Effect of preoperative oral immune-enhancing nutritional supplement on patients at high risk of infection after cardiac surgery: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2001;358:696–701.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Stijgeren A van. Visolie als therapie bij kankercachexie. Ned Tijdschr Diet 2002;57(12):274–276.Google Scholar
 4. 4.
  Boelens PG. Endogenous glutamine enriched nutrition in surgery – implications for immune responses and inter-organ amino acid relations. Amsterdam VU Medisch Centrum, 2005.Google Scholar
 5. 5.
  Weimann A. et al.: Espen Guidelines on Enteral Nutrition: Surgery including Organ Transplantation. Clinical Nutrition (2006) 25, 224–244.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Kreymann KG et al Espen Guidelines on Enteral Nutrition: Intensive Care, Clinical Nutrition (2006) 25, 210–223.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Garretsen MK et al: Perioperatieve voeding. Ned Tijdschr Geneeskd 2006:50;2745–2749.Google Scholar
 8. 8.
  CBO Utrecht: Concept Richtlijn Perioperatief Voedingsbeleid; 2007.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafeu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Pauline Vermeer

There are no affiliations available

Personalised recommendations