Advertisement

Dieetproducten Voor Voedingsstofvrije Of -Beperkte Diëten

 • Pauline Vermeer
Chapter

Fysieke, economische en sociaal-culturele omgevingsfactoren beïnvloeden ons eet- en bewegingspatroon zodanig dat het aantal personen met overgewicht, dat wil zeggen met een Body Mass Index (BMI) van 25-30, sterk is toegenomen. De laatste jaren is er een duidelijke toename van overgewicht bij kinderen, met name in de basisschoolleeftijd, en bij adolescenten. Een van de gevolgen van gewichtstoename is insulineresistentie, waarbij de normale werking van insuline is verstoord. Insulineresistentie speelt een sleutelrol bij de ontwikkeling van het zogenoemde metabool syndroom. Dit syndroom kenmerkt zich door verscheidene onderling samenhangende afwijkingen zoals insulineresistentie, dislipidemie en hoge bloeddruk. Deze afwijkingen liggen weer ten grondslag aan de ontwikkeling van diabetes mellitus type 2 en de complicaties daarvan zoals hart- en vaatziekten.3

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. 1.
  Gezondheidsraad, Overgewicht en obesitas. Den Haag: Gezondheidsraad, 2003; publ. nr. 2003/07.Google Scholar
 2. 2.
  RIVM Rapport ‘Ons eten gemeten’, Volksgezondheid Toekomstverkenningen, Kreijl CF van en Knaap AGAC, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2004.Google Scholar
 3. 3.
  Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2006. Den Haag. Gezondheidsraad, 2006; publicatie nr 2006/21.Google Scholar
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
  Verheul-Koot MA. Nutricia Vademecum deel 2, Voeding bij ziekte. Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom 1999.Google Scholar
 7. 7.
  Spijker A. Dieetbehandelingsprotocol chronische nierinsufficiëntie. In: Dieetbehandelingsrichtlijnen. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 1999.Google Scholar
 8. 8.
  Spijker JG. Dieet bij chronische nierinsufficiëntie. In: Informatorium voor voeding en diëtetiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005.Google Scholar
 9. 9.
  ’t Hart-Eerdmans M, Hulla AW de, Indemans C. Artsenwijzer diëtetiek. Derde, herziene druk. Oss: Nederlandse Vereniging van Diëtisten, 2004.Google Scholar
 10. 10.
  Mathus-Vliegen EMH. Levercirrose en voeding. Ned Tijdschr Diët 2002;57:101–106.Google Scholar
 11. 11.
  Levercirrose geeft gevaar van ondervoeding. Voeding en Visie 2002.Google Scholar
 12. 12.
  Fernandes J, Sandubray, Berghe G van den. Inborn metabolic diseases, diagnosis and treatment. Springer- Verlag, Berlin, 1996.Google Scholar
 13. 13.
 14. 14.
  Shaker J et al. Hypocalcaemia and skeletal disease as presenting features of coeliac disease. Arch Intern Med;157:1013–1016.Google Scholar
 15. 15.
  Bastiani W, Drongelen K van. Productinformatie bij coeliakie: van Warenwet naar warenkennis. Symposium ‘Coeliakie in 2000’, Noordwijkerhout, 2000.Google Scholar
 16. 16.
  Bastiani W Coeliakie, dieetbehandelingsprotocol. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2000.Google Scholar
 17. 17.
  Joint FAO/WHO Food Standards Program, Codex Alimentarius Commission. Codex Standard Rome: WHO, 1981.Google Scholar
 18. 18.
  Publicatieblad Europese Unie, Richtlijn 2003/89/ EG, 25.11.2003.Google Scholar
 19. 19.
 20. 20.
  Kneepkens F. Hoeveel lactose mag bij lactose-intolerantie? Overgevoeligheden 1996;16–17.Google Scholar
 21. 21.
  Rings EHMR, Grand RJ, Buller HA. Lactose intolerance and lactase deficiency in children. Current Opinion in Pediatrics 1994; 6: 562–567.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Wageningse Universiteit: www.food-info.net/nl/sweet/intro.htm.
 23. 23.
  Gezondheidsraad. Cholesterolverlagende therapie. publicatienummer 2000/17 Den Haag, 2000.Google Scholar
 24. 24.
  Gezondheidsraad. Overgewicht en obesitas. publicatienummer 2003/07. Den Haag: 2003.Google Scholar
 25. 25.
  Gezondheidsraad. Richtlijn voor de vezelconsumptie, publicatienummer 2006/03, Den Haag, 2006.Google Scholar
 26. 26.
  Gezondheidsraad. Richtlijnen Goede Voeding 2006. Den Haag: Gezondheidsraad 2006; publicatie nr 2006/21.Google Scholar
 27. 27.
  Kemper HCG, Ooijendijk WTM, Stiggelbout M. Consensus over de Nederlandse norm voor gezond bewegen. TSG 2000; 78: 180–183.Google Scholar
 28. 28.
  Nederlandse Diabetesfederatie. Voedingsrichtlijnen bij Diabetes. NDF: Amersfoort 2006.Google Scholar
 29. 29.
  Tump, A. Dieetbehandelingsrichtlijn hyperlipidemie (hypercholesterolemie en/of hypertriglyceridemie). In: Dieetbehandelingsrichtlijnen. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2007.Google Scholar
 30. 30.
  He FJ, MacGregor GA. Effect of modest salt reduction on bloodpressure: a meta-analysis of randomized trials. Implications for public health. J Hum Hypertens 2002; 16:761–770.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 31. 31.
  Bommel EFH van. Zoutgevoeligheid en hypertensie. Ned Tijdschr Geneeskd 2003-8-feb; 147(6).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafeu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Pauline Vermeer

There are no affiliations available

Personalised recommendations