Advertisement

Huidafwijkingen aan de voeten

  • J. Toonstra
  • A.C. de Groot
Chapter
  • 805 Downloads

Samenvatting

Syndactylie is een aangeboren afwijking, waarbij twee of meer vingers of tenen geheel of gedeeltelijk met elkaar zijn vergroeid (afbeelding 3.1). Syndactylie komt voor bij ongeveer 1 op 3000 geboorten, vaker bij jongens dan bij meisjes. Het ontstaat tijdens de ontwikkeling in de baarmoeder. Meestal staat syndactylie op zichzelf, maar het kan ook voorkomen bij bijvoorbeeld het syndroom van Down.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • J. Toonstra
  • A.C. de Groot

There are no affiliations available

Personalised recommendations