Advertisement

8 Cultuur, acculturatie en afwijkende ontwikkeling

 • Paul Vedder

Samenvatting

De in dit hoofdstuk samengebrachte onderwerpen immigratie en afwijkende ontwikkeling cree¨ren in hun combinatie een gevoelig thema. In politieknationalistische kringen, zowel tegenwoordig als in het verleden, worden immigranten beschouwd als ‘vreemdelingen’ en als ‘brengers van het kwaad’, als ‘ontwrichters van rust en waardigheid’ of in een moderne variant ‘bedreigers van sociale cohesie’ (Lucassen, 2006).

Literatuur

 1. Arends-Tóth, J.V., & Vijver, F.J.R. van de (2003). Multiculturalism and acculturation: views of Dutch and Turkish-Dutch. European Journal of Social Psychology, 33, 249-266.Google Scholar
 2. Bennett, R., Motulsky, A., Bittles, A., Hudgins, L., Uhrich, S., Doyle, D., Silvey, K., Scott, C.R., Cheng, E., McGillivray, B., Steiner, R., & Olson, D. (2002). Genetic counseling and screening of consanguineous couples and their offspring: recommendations of the national society of genetic counselors. Journal of Genetic Counseling, 11, 97-119.Google Scholar
 3. Berry, J.W. (1980). Acculturation as varieties of adaptation. In A. Padilla (Ed.), Acculturation: theory, models and some new findings (pp. 9-25). Boulder: Westview.Google Scholar
 4. Berry, J., Phinney, J., Sam, D., & Vedder, P. (2006). Immigrant youth in cultural transition; acculturation, identity and adaptation across national contexts. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Ass.Google Scholar
 5. Bleichrodt, N., & Vijver, F. van de (2001). Diagnostiek bij allochtonen; mogelijkheden en beperkingen van psychologische tests. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 6. Borghans, L., & Weel, B. ter (2003) Criminaliteit en etniciteit. Economisch Statistische Berichten, 88 (4419), 548-550.Google Scholar
 7. Buriel, R., & Ment, T. de (1997). Immigration and sociocultural changes in Mexican, Chinese, and Vietnamese families. In A. Booth, A. Crouter & N. Landale (Eds.), Immigration and the family: research and policy on U.S. immigrants (pp. 165-200). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.Google Scholar
 8. Dekovic, M. (1999). Parent-adolescent conflict: possible determinants and consequences. International Journal of Behavioral Development, 23 (4), 997-1000.Google Scholar
 9. Doorten, I., & Rouw, R. (2006) Opbrengsten van sociale investeringen. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 10. Eldering, L. (2006). Cultuur en opvoeding. Rotterdam: Lemniscaat.Google Scholar
 11. Fuligni, A. (1998). Authority, autonomy, and parent-adolescent relationships: a study of adolescents from Mexican, Chinese, Filipino, and European backgrounds. Developmental Psychology, 34, 782-792.Google Scholar
 12. Gijsberts, M., & Dagevos, J. (2005) Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Den Haag: SCP.Google Scholar
 13. Graaf, R. de, Have, M. ten, Dorsselaer, S. van, Schoemaker, C., & Vollebergh, W. (2004). Etniciteit in onderzoek naar psychische stoornissen. Utrecht: Trimbos.Google Scholar
 14. Graaf, R. de, Have, M. ten, Dorsselaer, S. van, Schoemaker, C., Beekman, A., & Vollebergh, W. (2005) Verschillen tussen etnische groepen in psychiatrische morbiditeit. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 60 (7/8), 703-717.Google Scholar
 15. Hermanns, J., Öry, F., & Schrijvers, G. (2005). Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter. Een advies over vroegtijdige signalering en interventies bij opvoed- en opgroeiproblemen. Utrecht: Julius Centrum.Google Scholar
 16. Herskovits, M., Linton, R., & Redfield, R. (1936) Memorandum on the Study of Acculturation. American Anthropologist, 38 (1), 149-152.Google Scholar
 17. Jasinskaja-Lahti, I., Liebkind, K., & Vesala, T. (2002). Rasismi ja syrjintä Suomessa. Maahanmuuttajien kokemukset (Racisme en discriminatie in Finland. De ervaring van immigranten). Helsinki: Gaudeamus.Google Scholar
 18. Junger-Tas, J., Cruijff, M., Looij-Jansen, P. van de, & Reelick, F. (2003). Etnische minderheden en het belang van binding. Een onderzoek naar anti-sociaal gedrag van jongeren. Den Haag: SDU-uitgevers.Google Scholar
 19. Khlat, M. (1996). Endogamy in the Arab world. In A.S. Teebi & T.I. Farag (Eds.), Genetic disorders among Arab populations (pp. 63-80). New York and Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 20. Kortmann, F. (2006). Transculturele psychiatrie. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 21. Kromhout, M., & San, M. van (2003). Schimmige werelden : nieuwe etnische groepen en jeugdcriminaliteit. Den Haag: Boom.Google Scholar
 22. Kromhout, M., & Vedder, P. (1996). Cultural inversion in children from the Antilles and Aruba in the Netherlands. Anthropology and Education Quarterly, 27, 568-586.Google Scholar
 23. Kwak, K. (2003). Adolescents and their parents: a review of intergenerational family relations for immigrant and non-immigrant families. Human Development, 46, 115-136.Google Scholar
 24. Levecque, K., Lodewyckx, I., & Eeden, S. van den (2006). Gezondheid en gezondheidszorg bij allochtonen in Vlaanderen. Antwerpen/Hasselt: Steunpunt Gelijkekansenbeleid.Google Scholar
 25. Levecque, K., Lodewyckx, I., & Vranken, J. (2007). Depression and generalized anxiety in the general population in Belgium: a comparison between native and immigrant groups. Journal of Affective Disorders, 97, 229-239.Google Scholar
 26. Liebkind, K., Jasinskaja-Lahti, I., & Solheim, E. (2004). Cultural identity, perceived discrimination and parental support as determinants of immigrants’ school adjustment: Vietnamese youth in Finland. Journal of Adolescent Research, 19 (6), 635-656.Google Scholar
 27. Lindo, F. (1996). Maakt cultuur verschil? De invloed van groepsspecifieke gedragspatronen op de onderwijsloopbaan van Turkse en Iberische migrantenjongeren. Amsterdam: Het Spinhuis.Google Scholar
 28. Lucassen, L. (2006). Gelijkheid en onbehagen, de wortels van het integratiedebat in West-Europa. Oratie. Leiden: Universiteit Leiden.Google Scholar
 29. Müller, H.P. (2006). Local traditions in global competition. http://www.ethno.unizh.ch/mitarbeiterinnen/profiles/folder_hpm/global_competition/global_competition.html (retrieved, September 15th, 2006).
 30. Phalet, K., & Schönpflug, U. (2001). Intergenerational transmission of collectivism and achievement values in two acculturation contexts: the case of Turkish families in Germany and Turkish and Moroccan families in the Netherlands. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32 (2), 186-201.Google Scholar
 31. Phinney, J., & Vedder, P. (2006). Family relationship values of adolescents and parents: intergenerational discrepancies and adaptation. In J. Berry, J. Phinney, D. Sam & P. Vedder (Eds.), Immigrant youth in cultural transition: acculturation, identity and adaptation across national contexts (pp 167 – 184). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Ass.Google Scholar
 32. Reijneveld, S., Harland, P., Brugman, E., Verhulst, F., & Verloove-Vanhorick, S. (2005). Psychological problems among immigrant and non-immigrant children. European Child and Adolescent Psychiatry, 14 (3), 145-152.Google Scholar
 33. Sameroff, A., Seifer, R., Baldwin, A., & Baldwin, C. (1993). Stability of intelligence from preschool to adolescence: the influence of social and family risk factors. Child Development, 64, 80-97.Google Scholar
 34. Sellers, R., & Shelton, J. (2003). The role of racial identity in perceived racial discrimination. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 1079-1092.Google Scholar
 35. Selten, J.P., Slaets, J., & Kahn, R. (1997). Schizophrenia in Surinamese and Dutch Antillean immigrants to the Netherlands: evidence of an increased incidence. Psychological Medicine, 27, 807-811.Google Scholar
 36. Selten, J.P., Veen, N., Feller, W., Blom, J.D., Schols, D., Camoenië, W., Oolders, J., Velden, M. van der, Hoek, H., Vladar Rivero, V., Graaf, Y. van der, & Kahn, R. (2001). Incidence of psychotic disorders in immigrant groups to The Netherlands. British Journal of Psychiatry, 178, 367-372.Google Scholar
 37. Selten, J.P., Zeyl, C., Dwarkasing, R., Lumsden, V., Kahn, R., & Harten, P. van (2005). First-contact incidence of schizophrenia in Surinam. British Journal of Psychiatry, 186, 74-75.Google Scholar
 38. Shrake, E.K., & Rhee, S. (2004). Ethnic identity as a predictor of problem behaviours among Korean American adolescents. Adolescence, 39, 601-622.Google Scholar
 39. Stevens, G., Pels, T., Vollebergh, W., Bengi-Arslan, L., Verhulst, F., & Crijnen, A. (2005). Emotionele problemen en gedragsproblemen bij Marokkaanse, Turkse en Nederlandse 4-18 jarigen in Nederland. Tijdschrift voor Psychiatrie, 47, 779-786.Google Scholar
 40. Teebi, A.S., & Farag, T.I. (Eds.)(1996) Genetic disorders among Arab populations. New York and Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 41. Vedder, P. (1995). Antilliaanse kinderen; taal, opvoeding en onderwijs op de Antillen en in Nederland. Utrecht: Jan van Arkel.Google Scholar
 42. Vedder, P., Horenczyk, G., & Liebkind, K. (2006). Problems in ethno-cultural diverse educational settings and strategies to cope with these challenges. Educational Research Review, 1 (2), 157-168.Google Scholar
 43. Vedder, P., & Oortwijn, M. (in press). Adolescents’ obligations toward their family: intergenerational discrepancies and adaptation in three cultural groups in the Netherlands.Google Scholar
 44. Vedder, P., & Vijver, F. van de (2003). De acculturatie en adaptatie van migrantenjongeren in Nederland. Een vergelijkende studie. Migrantenstudies, 19 (4), 252-265.Google Scholar
 45. Vijver, F.J.R. van de, & Leung, K. (1997). Methods and data analysis for cross-cultural research. Newbury Park, CA: Sage.Google Scholar
 46. Vollebergh, W., Have, M. ten, Dekovic, M., Oosterwegel, A., Pels, T., Veenstra, R., Winter, A. de, Ormel, H., & Verhulst, F. (2005). Mental health in immigrant children in the Netherlands. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 40, 489-496.Google Scholar

Aanbevolen literatuur

 1. Achenbach, T., & Rescola, L. (2006). Multicultural understanding of child and adolescent psychopathology. New York: The Guilford Press. (Voor lezers met redelijke kennis van onderzoek en statistiek. Maakt duidelijk dat er bij het diagnosticeren van psychopathologie bij kinderen en volwassenen belangrijke validiteitproblemen bestaan. Veel aandacht gaat uit naar geringe overeenstemming tussen oordeelsvorming op basis van verschillende bronnen, bijv. gestandaardiseerde vragenlijsten en klinische interviews. Informatie over hoe in een diagnostische setting om te gaan met culturele diversiteit bevat het boek niet.)Google Scholar
 2. Eldering, L. (2006). Cultuur en opvoeding. Rotterdam: Lemniscaat. (Veel informatie over cultuur en leefwereld van belangrijke migrantengroepen in Nederland, vooral toegespitst op kinderen, jongeren en hun opvoeders. Relevantie voor pedagogische situaties wordt verduidelijkt, terwijl de stap richting interventies en preventie door de lezer zelf gemakkelijk kan worden gezet.)Google Scholar
 3. Kortmann, F. (2006). Transculturele psychiatrie. Assen: Van Gorcum. (Veel casusbeschrijvingen en een poging een model te beschrijven dat leidinggevend kan zijn voor werken met personen uit niet-westerse culturen. Verlokt de lezer tot zelfverkenning en positiebepaling in een beroepsveld dat sterk wordt gekleurd door medisch, universalistisch denken dat in een multiculturele beroepspraktijk beperkt bruikbaar en soms ronduit inadequaat is.)Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

 • Paul Vedder

There are no affiliations available

Personalised recommendations