Advertisement

Schoudergordel en arm

  • A. H. M. Lohman

De schoudergordel en de arm worden in twee gedeelten besproken. In het gedeelte over de schoudergordel en de bovenarm komt de beweeglijkheid ter sprake die de arm als vrije extremiteit ten opzichte van de romp heeft. Het tweede deel, waarin de onderarm en de hand behandeld worden, beperkt zich tot de bewegingsmogelijkheden van de bovenste extremiteit zelf.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • A. H. M. Lohman

There are no affiliations available

Personalised recommendations