Advertisement

De romp

  • A. H. M. Lohman

De romp van het menselijk lichaam omvat de borst, de buik of het abdomen, het bekken of de pelvis, en de rug of het dorsum. De buitenste structuren van de romp vormen de rompwand. Deze bestaat uit de huid met het onderhuidse bindweefsel, de wervelkolom met de wervelkolomspieren, de ribben en het borstbeen met de borstspieren, de buikspieren en de botstukken van het bekken. In de Engelstalige literatuur wordt de borst als de thorax aangeduid en deze benaming is in dit boek overgenomen. Het skelet van de thorax wordt de borstkas genoemd. Hiertoe ehoren de twaalf borstwervels, de ribben en het borstbeen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • A. H. M. Lohman

There are no affiliations available

Personalised recommendations