Advertisement

Evidence-based diëtetiek: stap voor stap

 • N. M. de Roos
 • P. J. Weijs

Evidence-based werken omvat meer dan het lezen van wetenschappelijke artikelen. Het is het verlenen van kwalitatief hoogstaande zorg waarbij steeds de vraag gesteld wordt of de juiste zorg aan de juiste cliënt gegeven wordt. Hierbij worden vakkennis, voorkeuren (van diëtist en cliënt) en wetenschappelijke informatie gecombineerd.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Bouter LM, Dongen MCJM van, Zielhuis GA. Epidemiologisch onderzoek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005.Google Scholar
 2. Hollander FM, Roos NM de, Vries JH de, Berkhout FT van. Assessment of nutritional status in adult patients with cystic fibrosis: whole-body bioimpedance vs body mass index, skinfolds, and leg-to-leg bioimpedance. J Am Diet Assoc 2005;105 (4): 549–555.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO). Algemene voedings- en dieetbehandeling. Landelijke richtlijn versie 1.1, 01-06-2005. http://kanker.dieetinzicht.nl/pdf/Algemene_voedings_en_dieetbehandelingkanker.pdf
 4. Motulsky H. Intuitive Biostatistics. USA: Oxford University Press, 1995. (ISBN 0-19-508607-4)Google Scholar
 5. Offringa M, Assendelft W, Scholten R. Inleiding in evidence-based medicine. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2003. (ISBN 90-313-40064)Google Scholar
 6. Werkcollege Eigen Effectiviteit, nascholing voor diëtisten. Campina Institue, 2006.Google Scholar
 7. Sackett DL, Rosenberg W. The need for evidence-based medicine. J Soc Med 1995; 88 (11): 620–624.Google Scholar
 8. Sackett DL, Richardson WS, Rosenberg W, Haynes RB. Evidence-based medicine. How to practice and teach EBM. New York: Churchill Livingstone, 1997.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • N. M. de Roos
 • P. J. Weijs

There are no affiliations available

Personalised recommendations