Advertisement

Spieren pp 101-122 | Cite as

Hoofd en aangezicht

  • Florence Peterson Kendall
  • Elizabeth Kendall McCreary
  • Patricia Geise Provance
  • Mary McIntyre Rodgers
  • William Anthony Romani

De afbeelding op pagina 102 is een sagittale doorsnede van de schedel door het midden van de linker oogkas, waarin echter wel de gehele oogbal is opgenomen. De spieren die worden getoond zijn de diepe spieren van hoofd en aangezicht, voornamelijk die van de tong, het faryngeale gebied en het oog.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Florence Peterson Kendall
  • Elizabeth Kendall McCreary
  • Patricia Geise Provance
  • Mary McIntyre Rodgers
  • William Anthony Romani

There are no affiliations available

Personalised recommendations