Advertisement

De psychofysiologie van werkstress

  • Lorenz van Doornen

Aangezien mensen een belangrijk deel van hun leven op hun werk doorbrengen, is het van groot belang om de oorzaken en gevolgen van werkstress in kaart te brengen. Dit is niet alleen omdat stress nu eenmaal onaangenaam is, maar ook omdat langdurige werkstress de gezondheid kan beïnvloeden. We moeten dan niet alleen denken aan effecten op de psychische gezondheid (bijv. overspannenheid en burnout) maar ook aan effecten op de lichamelijke gezondheid.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

  1. Fahrenberg, J., & Myrtek, M. (Eds.) (2001). Progress in ambulatory assessment. Seattle: Hogrefe & Huber.Google Scholar
  2. Lovallo, W.R. (2005). Stress and health (2e dr.). Londen: Sage.Google Scholar
  3. Stansfeld, S.A., & Marmot, M.G. (Eds.) (2002). Stress and the heart. Londen: BMJ Books.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Lorenz van Doornen

There are no affiliations available

Personalised recommendations