Advertisement

Arbeid en mentale inspanning

  • Theo Meijman
  • Fred Zijlstra

In de arbeid gaat het erom dat mensen hun handelingen effectief en efficiënt uitvoeren. Handelingen zijn effectief wanneer de beoogde prestatie daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Of zij efficiënt zijn, hangt af van de verhouding tussen het niveau van de prestatie en de inspanningen die nodig zijn om deze prestatie te leveren. In dit hoofdstuk gaat het over psychofysiologische aspecten van zulke inspanningen en over de betekenis daarvan voor het welbevinden en de gezondheid van de werkende mens. Wij beperken ons hier tot mentale inspanning. Lichamelijke inspanning – hoe belangrijk ook in de arbeid – zal voornamelijk onbesproken blijven.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

  1. Meijman, T. (red.) (1989). Mentale belasting en werkstress, een arbeidspsychologische benadering. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
  2. Meijman, T., & Mulder, G. (1992). Arbeidspsychologische aspecten van werkbelasting. In P.J.D. Drenth, H.K. Thierry & Ch.J. de Wolff (red.), Nieuw handboek arbeids- en organisatiepsychologie (pp. 2.11.1–2.11.53). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
  3. Zijlstra, F.R.H., & Cropley, M. (2006). Work and recovery. In F. Jones, R.J. Burke & M. Westman (Eds.), Work-life balance: a psychological perspective (pp. 219–234). Hove: Psychology Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Theo Meijman
  • Fred Zijlstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations