Advertisement

Ouderen, arbeid en gezondheid

  • Marc Schabracq
  • René Schalk
Chapter

Als medewerkers de veertig zijn gepasseerd gelden zij al snel als ouder, zij het dat er op dit punt grote verschillen bestaan tussen beroepen. Oudere medewerkers vormen een steeds groter deel van de beroepsbevolking. Zij vormen hoogwaardig menselijk kapitaal, waarin veel geld is geïnvesteerd. Dit kapitaal kan van strategisch belang zijn, zeker in tijden van schaarste aan goed opgeleid personeel. Ten minste, als dat kapitaal beter zou worden gebruikt. Nu besteedt het management meestal onvoldoende aandacht aan de mogelijkheden van de oudere werknemers, wat zowel ten koste gaat van die werknemers als van de organisatie in haar geheel. Als er niets verandert, zal de waarde van dit kapitaal alleen maar verminderen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

  1. Schabracq, M.J. (2003). Policies and strategies for the second career half. In M.J. Schabracq, J.A.M. Winnubst & C.L. Cooper (Eds.), Handbook work and health psychology (pp. 349–365). Chichester: Wiley & Sons.Google Scholar
  2. Schabracq, M.J. (red.) (1998). Werken na je veertigste: de verborgen strategische factor. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen.Google Scholar
  3. Schabracq, M.J., Cooper, C.L., & Maanen, D. van (2001). Beter, leuker, slimmer. De uitdaging van stress. Schiedam: Scriptum.Google Scholar
  4. Warr, P. (1997). Age, work, and mental health. In K.W. Schaie & C. Schooler (Eds.), The impact of work on older adults (pp. 252–303). New York: Springer.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Marc Schabracq
  • René Schalk

There are no affiliations available

Personalised recommendations