Advertisement

Vrouwen, arbeid en gezondheid

  • Marrie Bekker

Dit hoofdstuk handelt over de relatie tussen vrouwen, arbeid en gezondheid. Eerst zal ingegaan worden op de recente, westerse ontwikkeling van de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen (par. 21.2). Hierbij wordt aandacht besteed aan belangrijke achtergrondgegevens met betrekking tot arbeid en sekse, zoals de combinatie van arbeid en zorg, en de vertegenwoordiging van beide seksen in bepaalde sectoren, beroepen en functies. Daarna worden gezondheidseffecten beschreven van onder meer specifiek ‘vrouwenwerk’ (par. 21.3), van werkkenmerken waarmee vooral vrouwen te maken hebben (par. 21.4), en van verschillende manieren waarop vrouwen werk combineren met de zorg voor anderen en het huishouden (par. 21.5).

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

  1. Bekker, M.H.J. (1999). Werk en zorg gecombineerd m/v. Stress, gezondheid en welbevinden. De Psycholoog, 34, 8–14.Google Scholar
  2. Frankenhaeuser, M., Lundberg, U., & Chesney, M. (Eds.) (1984). Women, work and health: stress and opportunities. New York/Londen: Plenum.Google Scholar
  3. Gamperiene, M., Nygård, J., Sandanger, I., Wærsted, M., & Bruusgaard, D. (2006). The impact of psychosocial and organizational working conditions on the mental health of female cleaning personnel in Norway. Journal of Occupational and Medical Toxicology, 1, 1–24.CrossRefGoogle Scholar
  4. Groenendijk, H.J. (1998). Werken en zorgen: de moeite waard. Een onderzoek naar het welbevinden van buitenshuis werkende moeders. Utrecht: Van Arkel.Google Scholar
  5. Wayne, J.H., Musisca, N., & Fleeson, W. (2004). Considering the role of personality in the work-family experience: Relationships of the big-five to work-family conflict and facilitation. Journal of Vocational Behavior, 64, 108–130.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Marrie Bekker

There are no affiliations available

Personalised recommendations