Advertisement

Hoewel gezondheidsproblemen er vaak toe leiden dat mensen zich ziek melden en hun werk tijdelijk staken, is doorwerken met een ziekte of aandoening een alledaags verschijnsel. Iedereen kent wel iemand die ondanks griep of hoofdpijn toch naar het werk gaat. Ook lopen veel mensen een tijdje door met hun ziekte alvorens naar de dokter te gaan. Daarnaast zijn er mensen met een chronische aandoening (bijv. rugpijn of suikerziekte), die hun ziekte geen beletsel vinden om te werken. Sommigen zeggen liever aan het werk te zijn dan thuis te zitten en niets te doen. Voor hen leidt het werk af van ongerief of pijn, of vormt het een tegenwicht voor negatieve ervaringen uit de privé-sfeer, die de ziekte juist in stand kunnen houden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

  1. Aronsson, G., Gustafsson, K., & Dallner, M. (2000). Sick but yet at work: an empirical study of sickness presenteeism. Journal of Epidemiology and Community Health, 54, 502–509.PubMedCrossRefGoogle Scholar
  2. Roe, R.A. (1999). Work performance: a multiple regulation perspective. In C.L. Cooper & I.T. Robertson (Eds.), International review of industrial and organizational psychology, Vol. 14 (pp. 231–335). Chichester: Wiley.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Robert Roe

There are no affiliations available

Personalised recommendations