Advertisement

Workaholisme

  • Toon Taris
  • Wilmar Schaufeli
Chapter

De term workaholisme of werkverslaving is sinds enige decennia ingeburgerd in het dagelijkse taalgebruik. Gegeven de frequentie en het gemak waarmee leken de term gebruiken, is het verrassend om te zien dat er in wetenschappelijk opzicht nog weinig bekend is over de oorzaken en gevolgen van werkverslaving: zelfs over de conceptualisering ervan bestaat nog geen overeenstemming. Is workaholisme meer dan alleen het veel tijd besteden aan het werk? En is workaholisme een negatief verschijnsel dat moet worden aangepakt door middel van gerichte interventies, of betreft het een min of meer nastrevenswaardige toestand die juist positieve gevolgen heeft voor zowel de werkverslaafde als de organisatie?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

  1. Burke, R.J. (Ed.) (2006). Research companion to working time and work addiction. Cheltenham: Edward Elgar.Google Scholar
  2. Poppelreuter, S. (1997). Arbeitssucht. Weinheim: Psychologie Verlags Union.Google Scholar
  3. Robinson, B.E., & Chase, N.D. (Eds.) (2001). High-performing families: causes, consequences, and clinical solutions. Alexandria, VA: American Counseling Association.Google Scholar
  4. Taris, T., & Schaufeli, W. (2003). Werk, werk en nog eens werk: de conceptualisering, oorzaken en gevolgen van werkverslaving. De Psycholoog, 38, 506–512.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Toon Taris
  • Wilmar Schaufeli

There are no affiliations available

Personalised recommendations